Bildgalleri

Lappstarr - Carex parallela (Laest.) Sommerf.


Ur Riksmuseets samlingar:
Ett av Laestadius
exemplar av lappstarr

Lappstarr

Unga honax

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/bildgall/carepar2.html
Senaste uppdatering: 20 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg