Bildgalleri

Staggstarr - Carex nardina Fr.


Staggstarr

Staggstarr

Staggstarr

Staggstarr

Staggstarr

Staggstarr

Staggstarr

Staggstarr

Staggstarr

Växtplats

Staggstarr

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/bildgall/carenar2.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg