Förteckning över svenska starrarter (svenska namn i alfabetisk ordning)

Förteckning över svenska starrarter

svenska namn i alfabetisk ordning

latinska namn i alfabetisk ordning
A - L
backstarr (C. ericetorum)
blankstarr (C. otrubae)
blekstarr (C. pallescens)
blåsstarr (C. vesicaria)
borststarr (C. microglochin)
brokstarr (C. bicolor)
brunstarr (C. acutiformis)
bunkestarr (C. elata)
bågstarr (C. maritima)
dvärgstarr (C. rufina)
dystarr (C. limosa)
finnstarr (C. atherodes)
fjällstarr (C. norvegica)
flaskstarr (C. rostrata)
frösöstarr (C. pediformis)
fågelstarr (C. ornithopoda)
glansstarr (C. saxatilis)
glesstarr (C. distans)
grusstarr (C. hirta)
gråstarr (C. canescens)
grönstarr (C. demissa)
gölstarr (C. stenolepis)
harstarr (C. leporina)
hartmansstarr (C. hartmanii)
hirsstarr (C. panicea)
hundstarr (C. nigra)
huvudstarr (C. capitata)
hårstarr (C. capillaris)
isstarr (C. glacialis)
jättestarr (C. riparia)
kanadastarr (C. tribuloides)
klapperstarr (C. glareosa)
klippstarr (C. rupestris)
klotstarr (C. globularis)
klubbstarr (C. buxbaumii)
knagglestarr (C. flava)
kolstarr (C. holostoma)
lappstarr (C. parallela)
loppstarr (C. pulicaris)
luddstarr (C. tomentosa)
lundstarr (C. montana)
långstarr (C. divulsa)
lämmelstarr (C. macloviana)
M - S
myggstarr (C. rariflora)
myrstarr (C. heleonastes)
nickstarr (C. brunnescens)
nordstarr (C. lapponica)
norrlandsstarr (C. aquatilis)
norskstarr (C. mackenziei)
nålstarr (C. dioica)
näbbstarr (C. lepidocarpa)
piggstarr (C. spicata)
pillerstarr (C. pilulifera)
plattstarr (C. disticha)
prickstarr (C. punctata)
rankstarr (C. elongata)
renstarr (C. arctogena)
repestarr (C. loliacea)
ripstarr (C. lachenalii)
rundstarr (C. rotundata)
rävstarr (C. vulpina)
saltstarr (C. vacillans)
sandstarr (C. arenaria)
segstarr (C. extensa)
skogsstarr (C. sylvatica)
skärmstarr (C. remota)
slakstarr (C. laxa)
slaktoppsstarr (C. straminea)
slankstarr (C. flacca)
slidstarr (C. vaginata)
slokstarr (C. pseudocyperus)
snårstarr (C. muricata)
sotstarr (C. fuliginosa)
spädstarr (C. disperma)
staggstarr (C. nardina)
stjärnstarr (C. echinata)
strandstarr (C. paleacea)
strängstarr (C. chordorrhiza)
styvstarr (C. bigelowii)
sumpstarr (C. magellanica)
svartstarr (C. atrata)
svedstarr (C. atrofusca)
T - Ö
tagelstarr (C. appropinquata)
taggstarr (C. pauciflora)
trindstarr (C. diandra)
trubbstarr (C. obtusata)
trådstarr (C. lasiocarpa)
tuvstarr (C. cespitosa)
tågstarr (C. tenuiflora)
vasstarr (C. acuta)
vippstarr (C. paniculata)
vispstarr (C. digitata)
vitstarr (C. livida)
vårstarr (C. caryophyllea)
åsstarr (C. pallens)
älvstarr (C. rhynchophysa)
ängsstarr (C. hostiana)
ärtstarr (C. viridula)
ölandsstarr (C. ligerica)
österbottensstarr (C. halophila)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/artsv.html
Senaste uppdatering: 20 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg