Förteckning över svenska starrarter

latinska namn i alfabetisk ordning

svenska namn i alfabetisk ordning
A - F
C. acuta (vasstarr)
C. acutiformis (brunstarr)
C. appropinquata (tagelstarr)
C. aquatilis (norrlandsstarr)
C. arctogena (renstarr)
C. arenaria (sandstarr)
C. atherodes (finnstarr)
C. atrata (svartstarr)
C. atrofusca (svedstarr)
C. bicolor (brokstarr)
C. bigelowii (styvstarr)
C. brunnescens (nickstarr)
C. buxbaumii (klubbstarr)
C. canescens (gråstarr)
C. capillaris (hårstarr)
C. capitata (huvudstarr)
C. caryophyllea (vårstarr)
C. cespitosa (tuvstarr)
C. chordorrhiza (strängstarr)
C. demissa (grönstarr)
C. diandra (trindstarr)
C. digitata (vispstarr)
C. dioica (nålstarr)
C. disperma (spädstarr)
C. distans (glesstarr)
C. disticha (plattstarr)
C. divulsa (långstarr)
C. echinata (stjärnstarr)
C. elata (bunkestarr)
C. elongata (rankstarr)
C. ericetorum (backstarr)
C. extensa (segstarr)
C. flacca (slankstarr)
C. flava (knagglestarr)
C. fuliginosa (sotstarr)
G - O
C. glacialis (isstarr)
C. glareosa (klapperstarr)
C. globularis (klotstarr)
C. halophila (österbottensstarr)
C. hartmanii (hartmansstarr)
C. heleonastes (myrstarr)
C. hirta (grusstarr)
C. holostoma (kolstarr)
C. hostiana (ängsstarr)
C. lachenalii (ripstarr)
C. lapponica (nordstarr)
C. lasiocarpa (trådstarr)
C. laxa (slakstarr)
C. lepidocarpa (näbbstarr)
C. leporina (harstarr)
C. ligerica (ölandsstarr)
C. limosa (dystarr)
C. livida (vitstarr)
C. loliacea (repestarr)
C. mackenziei (norskstarr)
C. macloviana (lämmelstarr)
C. magellanica (sumpstarr)
C. maritima (bågstarr)
C. microglochin (borststarr)
C. montana (lundstarr)
C. muricata (snårstarr)
C. nardina (staggstarr)
C. nigra (hundstarr)
C. norvegica (fjällstarr)
C. obtusata (trubbstarr)
C. ornithopoda (fågelstarr)
C. otrubae (blankstarr)
P - V
C. paleacea (strandstarr)
C. pallens (åsstarr)
C. pallescens (blekstarr)
C. panicea (hirsstarr)
C. paniculata (vippstarr)
C. parallela (lappstarr)
C. pauciflora (taggstarr)
C. pediformis (frösöstarr)
C. pilulifera (pillerstarr)
C. pseudocyperus (slokstarr)
C. pulicaris (loppstarr)
C. punctata (prickstarr)
C. rariflora (myggstarr)
C. remota (skärmstarr)
C. rhynchophysa (älvstarr)
C. riparia (jättestarr)
C. rostrata (flaskstarr)
C. rotundata (rundstarr)
C. rufina (dvärgstarr)
C. rupestris (klippstarr)
C. saxatilis (glansstarr)
C. spicata (piggstarr)
C. stenolepis (gölstarr)
C. straminea (slaktoppsstarr)
C. sylvatica (skogsstarr)
C. tenuiflora (tågstarr)
C. tomentosa (luddstarr)
C. tribuloides (kanadastarr)
C. vacillans (saltstarr)
C. vaginata (slidstarr)
C. vesicaria (blåsstarr)
C. viridula (ärtstarr)
C. vulpina (rävstarr)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/artla.html
Senaste uppdatering: 22 januari 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg