Indelning av starr i artgrupper

ordnad efter axens utseende och placeringen av han- och honblommor

Ax ensamt, toppställt
Ax flera, lika, hanblommor vid axens bas eller endast vid toppaxets bas
Ax flera, lika, hanblommor i axens spets
Ax flera, olika, med han- och honax; märken två
Ax flera, olika, med han- och honax; märken tre


Ax ensamt, toppställt: C. arctogena (renstarr), C. capitata (huvudstarr), C. chordorrhiza (strängstarr), C. dioica (nålstarr), C. microglochin (borststarr), C. nardina (staggstarr), C. obtusata (trubbstarr), C. parallela (lappstarr), C. pauciflora (taggstarr), C. pulicaris (loppstarr) och C. rupestris (klippstarr)

Ax flera, lika, hanblommor vid axens bas eller endast vid toppaxets bas: C. atrata (svartstarr), C. atrofusca (svedstarr), C. bicolor (brokstarr), C. buxbaumii (klubbstarr), C. brunnescens (nickstarr), C. canescens (gråstarr), C. echinata (stjärnstarr), C. elongata (rankstarr), C. fuliginosa (sotstarr), C. glareosa (klapperstarr), C. hartmannii (hartmansstarr), C. heleonastes (myrstarr), C. lachenalii (ripstarr), C. lapponica (nordstarr), C. ligerica (ölandsstarr), C. loliacea (repestarr), C. macloviana (lämmelstarr), C. mackenziei (norskstarr), C. norvegica (fjällstarr), C. leporina (harstarr), C. remota (skärmstarr), C. rufina (dvärgstarr), C. straminea (slaktoppsstarr), C. tenuiflora (tågstarr) och C. tribuloides (kanadastarr)

Ax flera, lika, hanblommor i axens spets: C. appropinquata (tagelstarr), C. arenaria (sandstarr), C. chordorrhiza (strängstarr), C. diandra (trindstarr), C. disperma (spädstarr), C. disticha (plattstarr), C. divulsa (långstarr), C. maritima (bågstarr), C. muricata (snårstarr), C. otrubae (blankstarr), C. paniculata (vippstarr), C. spicata (piggstarr) och C. vulpina (rävstarr)

Ax flera, olika, med han- och honax; märken två: C. acuta (vasstarr), C. acutiformis (brunstarr), C. aquatilis (norrlandsstarr), C. bigelowii (styvstarr), C. cespitosa (tuvstarr), C. elata (bunkestarr), C. halophila (österbottensstarr), C. nigra (hundstarr), C. paleacea (strandstarr), C. saxatilis (glansstarr) och C. vacillans (saltstarr)

Ax flera, olika, med han- och honax; märken tre: C. acutiformis (brunstarr), C. atherodes (finnstarr), C. atrofusca (svedstarr), C. capillaris (hårstarr), C. caryophyllea (vårstarr), C. demissa (grönstarr), C. digitata (vispstarr), C. distans (glesstarr), C. ericetorum (backstarr), C. extensa (segstarr), C. flacca (slankstarr), C. flava (knagglestarr), C. glacialis (isstarr), C. globularis (klotstarr), C. hirta (grusstarr), C. holostoma (kolstarr), C. hostiana (ängsstarr), C. lasiocarpa (trådstarr), C. laxa (slakstarr), C. lepidocarpa (näbbstarr), C. limosa (dystarr), C. livida (vitstarr), C. magellanica (sumpstarr), C. montana (lundstarr), C. ornithopoda (fågelstarr), C. pallens (åsstarr), C. pallescens (blekstarr), C. panicea (hirsstarr), C. pediformis (frösöstarr), C. pilulifera (pillerstarr), C. pseudocyperus (slokstarr), C. punctata (prickstarr), C. rariflora (myggstarr), C. rhynchophysa (älvstarr), C. riparia (jättestarr), C. rostrata (flaskstarr), C. rotundata (rundstarr), C. stenolepis (gölstarr), C. sylvatica (skogsstarr), C. tomentosa (luddstarr), C. vaginata (slidstarr), C. vesicaria (blåsstarr) och C. viridula (ärtstarr)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/artgrp.html
Senaste uppdatering: 23 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg