Blysmus Panz. ex Schult.

Plattsävar

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta halvgräs med krypande jordstam. Strån trinda eller något plattade, bladiga nedtill. Blad plattade eller trinda med inrullad bladkant. Axsamling toppställd, plattad, med ax i två rader. Ax mångblommiga, äggformade. Axfjäll ljus- eller mörkbruna, spetsiga eller trubbiga. Blomma tvåkönad; kalkborst tre till sex, ibland tidigt avfallande. Ståndare tre. Stift ett, märken två. Nöt plattad, med kvarsittande stift, omgiven av tre till sex kalkborst, eller utan kalkborst.
Kromosomtal: 2n=40 (rödsäv), 2n=44 (plattsäv).

Etymologi. Släktnamnet Blysmus kommer av grekiskans blysma (översvämning).

Släktet har tre arter, bara de två arterna plattsäv (B. compressus) och rödsäv (B. rufus) förekommer i Sverige.

Familj: Cyperaceae

Arter:
plattsäv (B. compressus)
rödsäv (B. rufus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/blysm/welcome.html
Senaste uppdatering: 31 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg