Rödsäv

Blysmus rufus (Huds.) Link

Vetenskapliga synonym: Scirpus rufus (Huds.) Schrad.
Svenska synonym: rödag

Rustsevaks Rødbrun Kogleaks Ruskokaisla Saltmarsh Flat-sedge Rote Quellbinse

Rödsäv

Beskrivning. Rödsäv är ett lågväxt, flerårigt halvgräs med trint strå. Bladen är fåtaliga och sitter vid basen av strået, de är bara en till två millimeter breda och nästan trinda med inrullade kanter. Axsamlingen består av tre till åtta rödbruna ax som sitter i en plattad samling i toppen av strået, vanligen med ett kort stödblad vid basen. Axfjällen är matt mörkbruna och trubbiga. Blomman är tvåkönad. Nöten är matt gråbrun till gulbrun, kalkborsten är korta, kortare än nöten, och faller vanligen av tidigt.
Rödsäv liknar mest plattsäv Rödsäv (B. compressus), men denna har vanligen tio till femton ax i axsamlingen, plattade bredare blad, spetsiga axfjäll och nöt med långa kvarsittande kalkborst. Dåligt utvecklade exemplar av rödsäv kan möjligen förväxlas med agnsäv (Eleocharis uniglumis), men denna har bladlösa strån och endast ett toppställt ax. Arterna i släktet starrar (Carex) skiljs genom enkönade blommor och en nöt omgiven av ett fruktgömme.

Rödsäv Utbredning. Rödsäv förekommer sällsynt på leriga eller dyiga havsstränder, från Bohuslän till norra Uppland, men kan sällsynt påträffas även i inlandet. Första fynduppgift är från Västergarn på Gotland och publicerades 1805 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet rufus är det latinska ordet för röd eller rödaktig och syftar på de rödbruna axen.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Blysmus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/blysm/blysruf.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg