Plattsäv

Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link

Vetenskapliga synonym: Scirpus compressus (L.) Pers., S. planifolius Grimm
Svenska synonym: starrag

Flatsevaks Fladtrykt Kogleaks Litteäkaisla Flat-rush Zusammengedrückte Quellbinse

Plattsäv

Beskrivning. Plattsäv är ett lågväxt, flerårigt halvgräs med breda blad och plattad, ofta ljusbrun axsamling. Strået är något plattat och har två till fyra millimeter breda blad. Axsamlingen består av tio till femton ax och har ett kort stödblad vid basen. Axfjällen är spetsiga, kastanjebruna och något glänsande, ofta med en ljusare mittnerv. Blomman är tvåkönad och har tre till sex kalkborst, tre ståndare och ett stift med två märken. Den glänsande bruna nöten är omgiven av de kvarsittande, långa kalkborsten.
Plattsäv Plattsäv påminner mest om en starr (Carex), men dessa har ax med enkönade blommor och nöt som är omgiven av ett fruktgömme. Plattsävens plattat tvåsidiga axsamling finns heller inte hos någon starrart. Arten rödsäv (B. rufus) skiljs genom mörkare rödbrun axsamling med färre ax, trubbiga axfjäll, smalare blad med inrullad kant och nöt utan, eller med korta, kalkborst.

Plattsäv

Utbredning. Plattsäv förekommer sparsamt till sällsynt i södra och mellersta Sverige, men saknas nästan helt i urbergsbygder. Den växer på fuktig kalkrik mark, som stränder, kärrkanter, betesmarker och fuktängar. Första fynduppgift är från Börstel i Uppland och publicerades 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet compressus betyder plattad och syftar på axsamlingens form.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Blysmus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/blysm/blyscom.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg