Convallariaceae

Konvaljväxter

Beskrivning. Fleråriga örter, med krypande jordstam. Stjälk upprätt, ogrenad. Blad skaftade eller oskaftade, smalt lansettlika till ovala eller hjärtlika. Blommor tvåkönade, i grenig eller ensidig klase i stjälktoppen, eller på skaft från bladvecken. Kalk sam- eller fribladig, fyr- eller sextalig, oftast vitaktig. Ståndare fyra eller sex. Stift ett. Frukt ett orange, rött eller blåsvart, runt bär.

Övrigt. Convallariaceae placerades tidigare i familjen Liliaceae som numera har delats upp i ett flertal familjer.

Familjen har 24 släkten och omkring 200 arter. I Sverige finns fyra släkten med tillsammans sex arter, ekorrbär (Maianthemum), liljekonvaljer (Convallaria), ramsar (Polygonatum) och stjärnramsar (Smilacina). Av arterna kan nämnas liljekonvalj (Convallaria majalis), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och getrams (Polygonatum odoratum).

Enhjärtbladiga växter

Släkten:
Convallaria - liljekonvaljer
Maianthemum - ekorrbär
Polygonatum - ramsar
Smilacina - stjärnramsar

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/convallaria/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg