Smilacina Desf.

Stjärnramsar

Beskrivning. Fleråriga örter, med krypande jordstam. Stjälk upprätt, ogrenad. Blad strödda, oskaftade, spetsigt äggrunda till lansettlika. Blommor i tät grenig klase i stjälktoppen. Kalkblad sex, vita, stjärnlikt utbredda. Ståndare sex, ståndarsträng fäst vid ståndarknappens bas. Stift ett. Frukt ett rött bär.
Kromosomtal: 2n=36.

Övrigt. Stjärnramsar liknar till sin byggnad släktet ramsar (Polygonatum), men de senare skiljs bland annat genom att blommorna sitter i bladvecken.

Etymologi. Släktnamnet Smilacina är en diminutiv form av Smilax som är det vetenskapliga namnet på växtsläktet sarsapariller.

Släktet har 24 arter, bara arten stjärnrams (S. stellata) förekommer naturaliserad i Sverige.

Familj: Convallariaceae

Art:
stjärnrams (S. stellata)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/convallaria/smila/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg