Stjärnrams

Smilacina stellata (L.) Desf.

Stjernekonvall

Beskrivning. Stjärnrams är en flerårig ört med krypande jordstam. Stjälken är upprätt, ogrenad och kan bli upp till sex decimeter hög. Bladen sitter strödda, är oskaftade och spetsigt äggrunda till lansettlika. Stjärnrams blommar under försommaren med små vita blommor i täta, grenade toppställda klasar. Blommorna är omkring en centimeter breda och har sex vita kalkblad som är stjärnlikt utbredda. Frukten är ett rött bär.
Stjärnrams liknar getrams (Polygonatum odoratum) i växtsättet, men den senare har ensamma eller fåtaliga blommor som sitter i bladvecken, samt blå bär.

Utbredning. Stjärnrams är en odlad art som sällsynt kan påträffas förvildad i skogar på mullrik jord. Arten hör ursprungligen hemma i Nordamerika. Första fynduppgift är från Västergötland och publicerades 1933 (Hylander 1971).

Användning. Stjärnrams odlas ibland som prydnadsväxt.

Etymologi. Artnamnet stellata kommer av latinets stella (stjärna) och syftar på blommornas form.

Familj: Convallariaceae
Släkte: Smilacina

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/convallaria/smila/smilste.html
Senaste uppdatering: 26 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg