Polygonatum Mill.

Ramsar

Beskrivning. Fleråriga, kala örter med krypande jordstam. Stjälk enkel, två till tio decimeter hög, trind eller kantig. Blad strödda eller i kransar, oskaftade, ovala eller lansettlika. Blommor hängande på skaft från bladvecken, ensamma eller i fåblommiga klasar. Kalk grönaktigt vit, tubformad med sex korta flikar. Ståndare sex, ståndarsträngar basalt sammanväxta med kalken, kala eller håriga. Stift ett. Frukt ett rött eller blåsvart bär. Frön få.
Kromosomtal varierande.

Etymologi. Släktnamnet Polygonatum kommer av grekiskans polys (många) och gonatus (knä), namnet syftar på den knöliga jordstammen (Odhner 1963).

Släktet har 55 arter. I Sverige finns tre arter, kransrams (P. verticillatum) med kransställda blad och getrams (P. odoratum) och storrams (P. multiflorum) med strödda blad. Jätterams är en hybrid mellan de två sistnämnda arterna, den är högväxt och rikblommig och odlas ofta som prydnadsväxt.
Arten stjärnrams (Smilacina stellata) är en odlad art som hör till släktet stjärnramsar (Smilacina), och arten ramslök (Allium ursinum) hör till släktet lökar (Allium).

Familj: Convallariaceae

Arter:
getrams (P. odoratum)
kransrams (P. verticillatum)
storrams (P. multiflorum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/convallaria/polyg/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg