Kransrams

Polygonatum verticillatum (L.) All.

Vetenskapliga synonym: Convallaria verticillata L.
Svenska synonym: kranskonvalj

Kranskonvall Krans-Konval Whorled Solomon's-seal Quirlblättrige Weißwurz

Kransrams

Beskrivning. Kransrams är en flerårig ört som kan bli nästan åtta decimeter hög. Stjälken är upprätt och har långsmala, kransställda blad, nertill är den mörkt rödprickig. Bladen kan bli drygt en decimeter långa men är oftast bara en centimeter breda. Kransrams med omogna bär Kransrams blommar i juni-juli med tubformade grönvita blommor som oftast sitter två och två tillsammans i bladvecken. Frukten är ett rött bär.
Kransrams kan knappast förväxlas med andra arter. De andra arterna i släktet ramsar (Polygonatum) har strödda, ganska breda ovala blad och blåsvarta bär.

Kransrams Utbredning. Kransrams är en sällsynt art med västlig utbredning och förekommer spritt från Skåne till Torne lappmark. Den växer i lundar och lövängar, samt i örtrika fjällskogar. Första fynduppgift är från Skåne, mellan Wram och Linderöd, och publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet verticillatum kommer av latinets verticillus (krans) och syftar på de kransställda bladen.

Familj: Convallariaceae
Släkte: Polygonatum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/convallaria/polyg/polyver.html
Senaste uppdatering: 15 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg