Getrams

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

Vetenskapliga synonym: Convallaria polygonatum L., P. officinale All.
Svenska synonym: bockblad, kantkonvalj, Salomos sigill, vitrot

Kantkonvall Kantet Konval Kalliokielo Angular Solomon's-seal Salomonssiegel

Getrams Beskrivning. Getrams är en flerårig, grågrön ört med krypande jordstam. Stjälkarna är upprätta, bågformigt böjda, kantiga och kan bli upp till en halv meter höga men är oftast lägre. Bladen är breda och sitter strödda längs stjälken. Getrams blommar i maj-juni, blommorna är grönvita, tubformade och hänger oftast ensamma eller ibland två eller tre tillsammans. Ståndarsträngarna är kala. Bären är blåsvarta och blådaggiga.
Getrams Getrams liknar storrams (P. multiflorum), den senare är dock större, har rund stjälk och långhåriga ståndarsträngar. Vanligen har storrams också flera blommor från varje bladveck. De två arterna kan korsa sig med varandra och den uppkomna hybriden kallas jätterams, den är oftast högväxt med korthåriga ståndarsträngar. Getrams påminner i växtsättet om den odlade och ibland förvildade arten stjärnrams (Smilacina stellata), den senare har dock blommorna samlade i täta toppställda greniga klasar, samt röda bär.

Getrams, blomma i tv&aul;rsnitt Utbredning. Getrams är vanlig i södra och mellersta Sverige, i norra Sverige är den sällsynt och den saknas i fjälltrakterna. Den växer oftast på berghällar och på torrbackar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Frukter av getrams Användning. Jordstammen användes förr inom medicinen som uppmjukande medel. Torkad kunde jordstammen användas som nödbrödsämne.

Getrams Etymologi. Artnamnet odoratum kommer av latinets odor (doft, lukt) och betyder välluktande. Nyman (1868), som kallade den kantkonvalj, skriver om dess olika svenska namn att "Rotstockens ovanliga utseende hade, liksom Kungskonvaljens, redan tidigt tillvunnit sig en viss uppmärksamhet och gjort växten känd under benämningen Salomos sigill (Sigillum Salomonis); andra men sämre benämningar äro Hvitrot och Getrams. För den något fräna lukten kallas bladen stundom Bockblad". Getrams (Geitrams, Gederams) används i Norge och Danmark som namn på mjölke (Epilobium angustifolium).

Familj: Convallariaceae
Släkte: Polygonatum

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Under den vackraste årstiden, då Gullvivor och Violer redan slagit ut sina kronor, ser man Kantkonvaljen uppsticka sina sina blå- eller gråaktiga, hopvridna skott ur marken, breda ut sina blad regelbundet på den flerknäiga stjälken och der upphänga sina temligen starkt och egendomligt (något äckligt) luktande blommor."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/convallaria/polyg/polyodo.html
Senaste uppdatering: 8 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg