Storrams

Polygonatum multiflorum (L.) All.

Vetenskapliga synonym: Convallaria multiflora L.
Svenska synonym: kungskonvalj, kung Salomos sigill

Storkonvall Stor Konval, Salomons Segl Lehtokielo Solomon's-seal Vielblütige Weißwurz

Storrams Beskrivning. Storrams är en högväxt, flerårig ört som kan bli drygt sju decimeter hög. Stjälken är rund, bågformigt böjd med strödda ovala blad. Storrams blommar i maj-juni med vitgröna doftlösa blommor. Blommorna sitter flera tillsammans på ett nertill sammanväxt, långt skaft från bladvecken. Kalken är tubformad med sex korta flikar och ståndarsträngarna har långa krusiga hår. Bären är blåsvarta och blådaggiga.
Storrams Storrams korsar sig ibland med den närstående arten getrams (P. odoratum), hybriden som kallas jätterams är högväxt och känns igen på sina korthåriga ståndarsträngar. Getrams är mer lågväxt än storrams och har kantig stjälk och kala ståndarsträngar, vanligen har den också bara en blomma från varje bladveck. Dess blommor är inte doftlösa som hos storramsen, utan har en särpräglad doft.

Storrams

Utbredning. Storrams förekommer från Skåne till Gästrikland, den är inte så vanlig och växer vanligen i lundar. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet multiflorum betyder mångblommig och kommer av latinets multi- (mång-) och flos (blomma).

Familj: Convallariaceae
Släkte: Polygonatum

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/convallaria/polyg/polymul.html
Senaste uppdatering: 26 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg