Bestämningsnyckel

Convallariaceae - Konvaljväxter

1. Blad hjärtlika. Kalkblad fyra. Ståndare fyra.
---ekorrbär (Maianthemum) - 1 art: ekorrbär (M. bifolium)
1. Blad elliptiska till smalt lansettlika. Kalk sexflikig eller med sex kalkblad. Ståndare sex.
---2

2. Blommor och bär ensamma eller få tillsammans i bladvecken.
---ramsar (Polygonatum) - 3 arter: bestämningsnyckel
2. Blommor och bär i toppställd klase.
---3

3. Stjälk med strödda blad. Blomma med fria, stjärnlikt utbredda kalkblad.
---stjärnramsar (Smilacina) - 1 art: stjärnrams (S. stellata)
3. Stjälk bladlös. Blomma klocklik, med korta flikar.
---liljekonvaljer (Convallaria) - 1 art: liljekonvalj (C. majalis)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/convallaria/nyckel.html
Senaste uppdatering: 3 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg