Ekorrbär

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt

Svenska synonym: tvåbladkonvalj

Maiblom Majblomst Oravanmarja May Lily Schattenblümchen

Ekorrbär Beskrivning. Ekorrbär är en lågväxt, flerårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Arten har krypande jordstammar och växer därför oftast i bestånd. Från unga delar av jordstammen kommer enstaka, långskaftade hjärtlika blad, och från de äldre delarna kommer de blombärande stjälkarna. Bladen är skaftade med utdraget hjärtlik bladskiva. Ekorrbär Ekorrbär blommar i maj-juni med vita väldoftande blommor som sitter i täta klasar. Blomman har fyra kalkblad, fyra ståndare och ett stift. Frukterna, bären, är klotrunda och först blekgröna med röda fläckar men blir som mogna helt röda. Hela växten är giftig.
Ekorrbär kan knappast förväxlas med någon annan art. Den är lätt att känna igen på de två hjärtlika stjälkbladen, de små vita blommorna och de röda bären.

Ekorrbär

Utbredning. Ekorrbär är vanlig i hela landet, utom i de allra nordligaste delarna. Den växer på skuggiga marker i skogar och lundar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet bifolium kommer av latinets bi- (två) och folium (blad), namnet syftar på att stjälken har två blad.

Familj: Convallariaceae
Släkte: Maianthemum

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Den småtäcka Tvåbladkonvaljen är bland de mera sällskapliga skuggväxterna och visar sig gerna bland Harsyra, Parört m. fl. Den har nästan samma lukt som Liljekonvaljen och är härdigare än denna; i vissa trakter i Norrland, t. ex. Ångermanland, är den utomordentligt ymnig."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/convallaria/maian/maiabif.html
Senaste uppdatering: 7 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg