Convallaria L.

Liljekonvaljer

Beskrivning. Fleråriga örter med krypande jordstam. Blad från jordstam, skaftade, lansettlika, vanligen två. Blomstjälk sidoställd, blommor hängande i ensidig klase. Kalk sambladig, rundat klocklik, vit eller sällan rosa. Ståndare sex. Stift ett. Frukt ett orange bär.
Kromosomtal: 2n=32, 36, 38.

Etymologi. Släktnamnet Convallaria kommer av latinets convallis (sluten dal).

Släktet har tre arter. I Sverige förekommer bara arten liljekonvalj (C. majalis).

Familj: Convallariaceae

Art:
liljekonvalj (C. majalis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/convallaria/conva/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg