Butomus L.

Blomvassar

Beskrivning. Fleråriga, kala, vatten- eller sumpväxter med krypande jordstam. Stjälk trind, ofta mer än meterhög. Blad styvt upprätta, långa och smala, spetsiga, trekantiga i tvärsnitt. Blommor tvåkönade, i flocklik samling. Kalkblad i två tretaliga kransar, de yttre mindre än de inre. Yttre kalkblad mörkt rödaktiga. Inre kalkblad vita till rödvita, med rödaktig utsida. Ståndare nio, yttre krans med sex ståndare, inre med tre. Fruktämnen översittande, sex, vid basen förenade, mörkröda. Frukt en grupp av sex baljkapslar. Frön små.
Kromosomtal: 2n=26, 39.

Etymologi. Släktnamnet Butomus användes om en vattenväxt redan av Aristofanes, 400 f. Kr. (Lid 1985).

Släktet har bara en art, blomvass (B. umbellatus).

Familj: Butomaceae

Art:
blomvass (B. umbellatus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/butoma/butom/welcome.html
Senaste uppdatering: 23 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg