Blomvass

Butomus umbellatus L.

Brudelys Brudelys Sarjarimpi Flowering-rush Schwanenblume

Blomvass Beskrivning. Blomvass är en vattenväxt med ljust vitröda blommor som sitter i stora flockar. Blomstjälkar och blad kan bli över en meter långa. Bladen är vanligen styvt upprätta, smala och vasst trekantiga i tvärsnitt. På djupt vatten kan blomvass växa helt nedsänkt och bildar då bara långa flytblad som kan påminna om dem hos vissa igelknoppar (Sparganium). Blomvass Blomvass blommar från juni till augusti, blommorna har kronbladslika kalkblad som sitter i två tretaliga kransar och mörkt purpurröda fruktämnen. Frukten består av sex baljkapslar som är förenade vid basen.
Blomvass kan knappast förväxlas med andra arter.

Blomvass Utbredning. Blomvass är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige och i Norrlands kustland, i övriga landet är den sällsynt eller saknas. Den växer i näringsrika sjöar, åar, dammar, diken. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Blomvass Användning. Retzius (1806) skriver att av bladen "flätas wackra mattor, stolsäten och dylikt".

Etymologi. Artnamnet umbellatus kommer av latinets umbella (parasoll) och betyder 'med flock', namnet syftar på blomställningen.

Familj: Butomaceae
Släkte: Butomus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Blomvassen är en bland våra icke talrika praktväxter, prydande, jemte Pilörten, Kasdunet och Svärdliljan, sötvattens-stränder, åbräddar o. d. invid dungar af Kolvass och Fräken, under det längre ut Neckblad och -rosor ligga på vattnet eller upptitta ur detsamma."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/butoma/butom/butoumb.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg