Asparagus L.

Sparrisar

Beskrivning. Fleråriga, högväxta örter med jordstam. Stjälk trind, upprätt, grenig. De minsta grenarna kransställda, gröna, barrlika. Blad reducerade, fjällika, bruna. Blommor en- eller tvåkönade, vanligen parvis sittande, hängande. Kalk gul- eller grönvit, klocklik, kalkblad fria eller sammanväxta. Ståndare sex. Stift ett, märken tre. Frukt ett rött bär.
Kromosomtal: 2n=20.

Övrigt. Typiskt för släktet sparrisar är de starkt reducerade bladen. De gröna, smala, bladliknande organ som klär in grenarna är omvandlade bladlika skott, så kallade fyllokladier. De egentliga bladen är hinnlika och bruna.

Etymologi. Släktnamnet Asparagus kommer av grekiskans asparagos, ett namn på sparris hos Theofrastos (f. 300 f. Kr.).

Släktet har omkring 170-300 arter, bara arten sparris (A. officinalis) förekommer i Sverige. Flera andra odlas som krukväxter, till exempel hängsparris (A. densiflorus 'Sprengeri') och fjädersparris (A. plumosus).

Familj: Asparagaceae

Art:
sparris (A. officinalis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/asparaga/aspar/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg