Araceae

Kallaväxter

Beskrivning. Fleråriga örter med knölformig eller krypande jordstam. Blad av varierande form, långa och svärdlika eller skaftade och med tydlig bladskiva. Blommor samlade i täta kolvar, en- eller tvåkönade, med oansenligt hylle. Blomkolv omgiven av ett vanligen vackert färgat, eller sällan bladlikt, hölsterblad. Kalkblad fyra eller sex, ibland utan kalkblad. Ståndare tre till sex. Frukt ett bär.

Övrigt. Familjen är lätt att känna igen på de karaktäristiska blomkolvarna och det ofta stora och skyltande hölsterbladet.

Familjen har över 100 släkten och nästan 3000 arter. I Sverige finns fem släkten och ett fåtal arter, som kalmus (Acorus calamus), missne (Calla palustris), munkhätta (Arum maculatum) och skunkkalla (Lysichiton americanum). Flera av arterna är odlade och förvildade eller naturaliserade.
Till kallaväxterna hör tropiska nyttoväxter som taro (Colocasia esculenta), krukväxter som monstera (Monstera deliciosa), flamingoblomma (Anthurium scherzeranum), olika arter av filodendron (Philodendron), fredskallor (Spathiphyllum), prickblad (Dieffenbachia) och kaladium (Caladium). Rosenkalla (Anturium andreanum) och vit kalla (Zantedeschia aethiopica) säljs ofta som snittblommor och odlas också som krukväxter. Flera arter ur släktet Cryptocoryne används som akvarieväxter.

Enhjärtbladiga växter

Släkten:
Acorus - kalmusar
Arum - munkhättor
Calla - missnar
Lysichiton - skunkkallor
Orontium - guldkallor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/ara/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg