Lysichiton Schott

Skunkkallor

Beskrivning. Storväxta, fleråriga örter med krypande jordstam. Blad samlade i rosett, meterlånga, blankgröna, spatelformade till brett tunglika eller äggrunda med tvär bladbas och fjädergrenig nervatur. Blomställning skaftad, kolvformad, framväxande något före bladen, vid basen omgiven av stort gult eller vitt hölsterblad, nedtill rörlikt slutna kring blomställningsskaftet, avfallande efter blomningen. Kolv kortare än hölsterbladet, utan sterilt appendix. Blommor tvåkönade. Kalkblad fyra, oansenliga. Ståndare fyra. Fruktämne delvis insänkt i kolven. Frukt ett grönaktigt bär.
Kromosomtal: 2n=28 (vit skunkkalla).

Etymologi. Släktnamnet Lysichiton kommer av grekiskans lysis (upplösa, falla av) och chiton (kläder) och betyder 'med avfallande kläder', vilket syftar på det avfallande hölsterbladet.

Släktet har endast två arter, skunkkalla (L. americanus) och vit skunkkalla (L. camtschatcensis), vilka båda förekommer naturaliserade i Sverige.

Familj: Araceae

Arter:
skunkkalla (L. americanus)
vit skunkkalla (L. camtschatcensis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/ara/lysic/welcome.html
Senaste uppdatering: 29 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg