Vit skunkkalla

Lysichiton camschatcensis (L.) Schott

Asian Skunk-cabbage

Vit skunkkalla

Beskrivning. Vit skunkkalla är en storväxt, flerårig ört med krypande jordstam. Den växer i stora bestånd, med blad som sitter i rosetter från jordstammen. Bladen är ofta meterlånga, blankgröna, till formen brett tunglika, äggrunda till spatelformade med kort bladskaft och tvär bladbas. Bladen utvecklas inte till full storlek förrän efter blomningen, som sker i maj. Blomkolven är grönaktig och sitter omgiven av ett flera decimeter långt, vitt, skålformat hölsterblad med utdragen, något böjd spets, det är nedtill rörlikt slutet kring kolvskaftet. Blommorna luktar nästan ingenting. Vit skunkkalla Efter blomningen faller hölsterbladet av och frukterna utvecklas, de är vid mognaden grönaktiga bär som sitter delvis insänkta i blomkolven.
Vit skunkkalla liknar skunkkalla (L. americanus), men denna har gult hölsterblad som är utdraget och tydligt böjt i spetsen. De båda arterna kan bilda intermediära hybrider där de växer tillsammans.

Vit skunkkalla

Utbredning. Vit skunkkalla är en införd art som härstammar från Östasien. Den har odlats som prydnadsväxt i dammar och förekommer naturaliserad i Breared i Halland. Arten växer blött, i alkärr, sumpiga skogar, längs diken och på liknande ställen, tillsammans med skunkkalla (L. americanus). Första fynduppgift är från Breared i Halland 1994 och citeras av Kjell Georgson, med flera 1997 i Hallands flora.

Användning. Arten odlas som prydnadsväxt i dammar.

Etymologi. Artnamnet camschatcensis är en latinisering av Kamtjatka, och betyder 'från Kamtjatka'.

Familj: Araceae
Släkte: Lysichiton

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/ara/lysic/lysicam.html
Senaste uppdatering: 8 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg