Skunkkalla

Lysichiton americanus Hultén & StJohn

Svenska synonym: amerikansk skunkkalla, gul skunkkalla

American Skunk-cabbage

Skunkkalla Beskrivning. Skunkkalla är en mycket storväxt, flerårig ört med krypande jordstam. Den växer i stora bestånd, med blad som sitter i rosetter från jordstammen. Bladen är ofta meterlånga, blankgröna, brett tunglika, äggrunda till spatelformade med kort bladskaft och tvär bladbas. De når full storlek först efter blomningen, som sker i maj. Blomkolven är grönaktig och sitter omgiven av ett flera decimeter långt, klargult, skålformat hölsterblad, som nedtill är rörlikt slutet kring kolvskaftet. Blommorna luktar sötaktigt och lite kvalmigt, men inte alls obehagligt som namnet antyder. Skunkkalla Efter blomningen faller hölsterbladet av och frukterna utvecklas, de är vid mognaden grönaktiga bär som sitter delvis insänkta i blomkolven.
Skunkkalla liknar vit skunkkalla (L. camschatcensis), men denna har ett vitt, i spetsen utdraget och böjt hölsterblad. De båda arterna kan bilda intermediära hybrider där de växer tillsammans.

Skunkkalla

Utbredning. Skunkkalla är en införd art som härstammar från västra Nordamerika. Den har odlas som prydnadsväxt i dammar och har utplanterats och naturaliserats på flera platser i landet, till exempel i Halland, Östergötland och Södermanland. Arten växer blött, i alkärr, sumpiga skogar, längs diken och på liknande ställen.

Skunkkalla

Användning. Arten odlas som prydnadsväxt vid dammar.

Etymologi. Artnamnet americanus betyder amerikansk.

Familj: Araceae
Släkte: Lysichiton

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/ara/lysic/lysiame.html
Senaste uppdatering: 18 mars 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg