Calla L.

Missnar

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta örter med grov krypande jordstam. Blad direkt från jordstammen, blanka, hjärtlika, fjädernerviga; bladskaft och stjälk porösa av luftkanaler. Blomställning kolvlik, tjock, gulgrön, vid basen omgiven av stort, utvändigt grönaktigt och invändigt vitt hölsterblad. Blommor tvåkönade eller de övre hanliga. Kalkblad saknas. Ståndare sex. Fruktämne mer eller mindre insänkt i kolven. Frukt ett ljusrött bär.
Kromosomtal: 2n=72.

Etymologi. Släktnamnet Calla var ett växtnamn hos romaren Plinius (död år 79).

Släktet har bara en art, missne (Calla palustris), som också finns i Sverige.

Familj: Araceae

Art:
missne (C. palustris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/ara/calla/welcome.html
Senaste uppdatering: 29 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg