Arum L.

Munkhättor

Beskrivning. Fleråriga örter med knölformad jordstam. Blad skaftade, pillika, fjädernerviga, ibland med mörka fläckar. Blomställning en smal kolv omgiven av ett gulvitt, nedtill rörlikt hölsterblad. Kolven illaluktande, dess övre del steril, smalt klubbformad, nedtill med blommor. Blommor enkönade, åtskilda av sterila, till hår reducerade blommor. Hanblommor överst, honblommor nederst i kolven. Kalkblad saknas. Ståndare tre till fyra. Frukt ett gulrött bär.
Kromosomtal: 2n=28 (munkhätta), 2n=56 (fläckig munkhätta).

Övrigt. Munkhättornas hölsterblad och blomkolv fungerar som en fälla för de insekter som, lockade av doften, kryper ner i röret. Mynningen har talrika nedåtriktade hår, som egentligen är omvandlade blommor, som då insekterna krupit ner spärrar utgången. På grund av detta tvingas insekten istället krypa omkring nere bland blommorna, varvid honblommorna pollineras. Efter pollinering vissnar mynningshåren och insekten kan åter passera ut. Först måste den dock passera området med hanblommor och på så sätt får den nytt pollen på sig att ta med till nästa exemplar.

Etymologi. Släktnamnet Arum kommer av grekiskans aron (ormrot) och var ett växtnamn hos Theofrastos.

Släktet har omkring 25 arter. I Sverige har två arter påträffats, munkhätta (A. alpinum) och fläckig munkhätta (A. maculatum). Både munkhätta (A. maculatum) och en tredje art, italiensk munkhätta (A. italicum), odlas som prydnadsväxter.

Familj: Araceae

Arter:
fläckig munkhätta (A. maculatum)
munkhätta (A. alpinum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/ara/arum/welcome.html
Senaste uppdatering: 29 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg