Bestämningsnyckel

Arum L. - Munkhättor

1. Hölsterblad ej fläckigt. Blomkolv inklusive steril topp ungefär två tredjedelar av hölsterbladets längd.
---munkhätta (A. alpinum)
1. Hölsterblad ofta fläckigt. Blomkolv inklusive steril topp ungefär hälften av hölsterbladets längd.
---fläckig munkhätta (A. maculatum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/ara/arum/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg