Fläckig munkhätta

Arum maculatum L.

Svenska synonym: vanlig munkhätta, munkhätta

Flekkmunkehette Plettet Ingefær Lords-and-Ladies Gefläckter Aronstab

Fläckig munkhätta Beskrivning. Fläckig munkhätta är en flerårig ört med krypande, knöllik jordstam. Bladen är långskaftade med stor, pillik, ibland mörkfläckig bladskiva. Stjälken är omkring tre decimeter hög och har i toppen ett en till två decimeter långt, gulaktigt och ofta rödfläckigt hölsterblad, som omsluter den kolvlika blomställningen. Fläckig munkhätta blommar i maj-juni, blommorna sitter på kolvens nedre del, som är dold av hölsterbladets ihoprullade nederdel. Den purpurröda och smalt klubblika del av kolven som sticker upp är steril och illaluktande, vilket lockar pollinatörer. Fläckig munkhätta Blomkolven och dess sterila topp är tillsammans ungefär hälften så lång som hölsterbladet. Hölsterbladet faller av då frukterna mognar. Frukterna är gulröda, saftiga bär samlade i ett ungefär fyra centimeter långt ax.
Fläckig munkhätta kan lätt förväxlas med munkhätta (A. alpinum), men denna har ett ofläckat hölsterblad och en upprätt jordstam, samt en längre kolv, som är omkring två tredjedelar av hölsterbladet.

Fläckig munkhätta Utbredning. Fläckig munkhätta är ursprungligen införd, men förekommer sällsynt naturaliserad på fuktig mullrik jord, i parker och liknande miljöer i Skåne. Det är denna art som olika floraförfattare felaktigt kallat dansk munkhätta. Egentlig dansk munkhätta kallas numera munkhätta (A. alpinum) och har bara funnits på en plats i Sverige, där den numera tycks vara utgången. Kartorna visar utbredningen av arten fläckig munkhätta (A. maculatum) trots namnen på kartorna. Detta är förvillande men beror på att de två arterna länge förväxlats. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1738 (Nordstedt 1920).

Fläckig munkhätta Användning. Lilja uppger i andra upplagan av Skånes flora (1870) att arten odlats som kryddväxt under namnet dansk ingefära.

Etymologi. Artnamnet maculatum kommer av latinets macula (fläck) och betyder fläckig, vilket syftar på de ofta fläckiga bladen. Namnet fläckig munkhätta har ofta använts på arten munkhätta (A. alpinum).

Familj: Araceae
Släkte: Arum

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/ara/arum/arummac.html
Senaste uppdatering: 17 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg