Munkhätta

Arum alpinum Schott

Vetenskapliga synonym: A. alpinum Schott ssp. danicum (Prime) Terpó, A. maculatum L. ssp. danicum Prime, A. orientale auct., A. orientale ssp. danicum (Prime) Prime
Svenska synonym: alpmunkhätta, dansk munkhätta

Dansk Munkehette Dansk Ingefær

Beskrivning. Munkhätta är en flerårig ört med en upprätt, knölformad jordstam. Bladen är långskaftade med stor, pillik, ofläckad bladskiva. Stjälken är omkring tre decimeter hög och har i toppen ett en till två decimeter långt, gulaktigt, ofläckat hölsterblad, som omsluter den kolvlika blomställningen. Munkhätta blommar i maj-juni, blommorna sitter på kolvens nedre del som är dold av hölsterbladets ihoprullade bas. Den mörkbruna och smalt klubblika delen av kolven som sticker ut är steril, illaluktande och fungerar som lockorgan för de insekter som pollinerar blommorna. Blomkolven och dess sterila topp är omkring två tredjedelar av hölsterbladets längd. I frukt vissnar hölsterbladet och faller av, varvid frukterna blottas. Frukterna är vid mognaden gulröda saftiga bär som sitter i ett omkring sju centimeter långt ax.
Munkhätta är mycket lik fläckig munkhätta (A. maculatum), och alla uppgifter rörande dess utbredning har egentligen avsett den senare arten. Fläckig munkhätta skiljs främst genom krypande jordstam och ett ofta fläckigt hölsterblad med en kolv som endast är hälften så lång som hölstret.

Utbredning. Munkhätta har mycket sällsynt påträffats i en fuktig mullrik almskog i södra Skåne, men har sedan almarna dog av almsjuka på 1980-talet inte setts på platsen och är antagligen utgången. De publicerade uppgifter som anger en vidare utbredning i Skåne grundar sig på fynd av fläckig munkhätta (A. maculatum).

Etymologi. Artnamnet alpinum betyder 'växer i alpina miljöer'.

Familj: Araceae
Släkte: Arum

Giftig

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/ara/arum/arumalp.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg