Acorus L.

Kalmusar

Beskrivning. Fleråriga, kryddluktande, ganska högväxta örter med krypande jordstam. Blad och stjälkar svärdlika, gröna till gulgröna med rödaktig bas. Hölsterblad svärdlikt, grönt, uppåtriktat; blomkolv därför skenbart sidoställd. Blommor tvåkönade. Kalkblad sex, oansenliga. Ståndare sex.
Kromosomtal: 2n=18, 24, 36, 48.

Övrigt. Kalmus sätter inte frukt i vårt land.

Etymologi. Släktnamnet Acorus av grekiskans akoros som var namnet på en växt med aromatisk doftande rot. Namnet användes redan omkring 300 f. Kr. av Theofrastos (Lid 1985). Släktnamnet ingår även i det latinska namnet på svärdslilja, Iris pseudacorus, där artepitetet pseudacorus betyder 'falsk Acorus' och syftar på att svärdsliljans blad liknar dem hos kalmus.

Släktet har två arter, i Sverige finns bara arten kalmus (A. calamus).

Familj: Araceae

Art:
kalmus (A. calamus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/ara/acoru/welcome.html
Senaste uppdatering: 29 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg