Anthericum L.

Sandliljor

Beskrivning. Fleråriga kala örter med krypande jordstam. Stjälk enkel eller grenig, bladlös. Blad basala, smalt linjära, gräslika. Blommor stora, i enkla eller greniga klasar, fribladiga, blomskaft med uppsvälld led vid basen. Kalkblad sex, stora, vita, utbredda. Ståndare sex. Stift ett, långt, böjt. Frukt en rundad, trerummig kapsel. Frön talrika, svarta, kantiga.
Kromosomtal: 2n=30, 32 (liten sandlilja), 2n=60, 64 (stor sandlilja).

Etymologi. Släktnamnet Anthericum kommer av grekiskans antherikos (halm), vilket syftar på de gräslika bladen.

Släktet har omkring 50 arter. Två arter, stor sandlilja (A. liliago) och liten sandlilja (A. ramosum), förekommer i Sverige.

Familj: Anthericaceae

Arter:
liten sandlilja (A. ramosum)
stor sandlilja (A. liliago)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/antherica/anthe/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg