Bestämningsnyckel

Anthericum L. - Sandliljor

1. Blomställning vanlig grenig. Blommor omkring tre centimeter breda, stödblad hinnkantade. Kapsel rundad.
---liten sandlilja (A. ramosum)
1. Blomställning vanlig ogrenad. Blommor omkring fyra centimeter breda, stödblad ej hinnkantade. Kapsel spetsigt äggrund.
---stor sandlilja (A. liliago)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/antherica/anthe/nyckel.html
Senaste uppdatering: 3 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg