Liten sandlilja

Anthericum ramosum L.

Svenska synonym: grenig sandlilja, sandlilja

Småsandlilje Grenet Edderkopurt Ästige Graslilie

Liten sandlilja Beskrivning. Liten sandlilja är en kal flerårig ört med krypande jordstam. Stjälken är upprätt och kan bli upp till sex decimeter hög. Bladen är smalt linjära och sitter i en basal bladrosett. Liten sandlilja blommar vanligen i juli, de vita blommorna sitter i glesa greniga klasar och har stjärnlikt utbredda kalkblad. Blommorna är omkring tre centimeter breda och sitter på ledade skaft i vecket av stödblad som har bred vit hinnkant. Stiftet är ofta längre än kalkbladen, det är rakt nära basen och uppåtböjt endast i spetsen. Fruktkapseln är rundad.
Liten sandlilja Liten sandlilja är lik stor sandlilja (A. liliago), men den senare har oftast ogrenad blomstängel med större blommor, stödblad utan hinnkant, samt spetsigt äggrund fruktkapsel. Hybrider mellan liten sandlilja och stor sandlilja är kända.

Liten sandlilja

Utbredning. Liten sandlilja förekommer sparsamt i Skåne och på Öland, medan den är ganska vanlig på Gotland. Den växer på soliga, torra, sandiga och grusiga kalkmarker. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades år 1662 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet ramosum kommer av latinets ramus (gren) och betyder grenig, vilket syftar på de greniga blomstänglarna.

Familj: Anthericaceae
Släkte: Anthericum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna art, hvilken man, såsom mest växande på kalkgrund, skulle kunna kalla Kalklilja, har icke samma liljelika utseende som den egentliga Sandliljan. Den har också nära dubbelt mindre blommor och blommar när en månad sednare eller längre än denna."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/antherica/anthe/anthram.html
Senaste uppdatering: 19 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg