Stor sandlilja

Anthericum liliago L.

Svenska synonym: sandlilja

Sandlilje Ugrenet Edderkopurt Traubige Graslilie

Stor sandlilja Beskrivning. Stor sandlilja är en flerårig ört med krypande jordstam. Stjälken kan bli upp till sju decimeter hög och har smalt linjära gräslika blad som sitter samlade i en rosett vid basen. Stor sandlilja blommar vanligen i juni med vita väldoftande blommor som sitter i en oftast gles och ogrenad klase. Blomskaften är korta och ledade och deras stödblad saknar vit hinnkant. Blommorna är stora, omkring fyra centimeter breda, med rent vita, stjärnformigt utbredda kalkblad. Stiftet är långt, jämnt bågböjt och något kortare än kalkbladen. Fruktkapseln är spetsigt äggrund.
Bestånd av stor sandlilja Stor sandlilja är mycket lik liten sandlilja (A. ramosum), vilken skiljer sig från stor sandlilja genom grenig blomställning, mindre blommor med hinnkantade stödblad, samt rundad kapsel. Hybrider mellan stor sandlilja och liten sandlilja är kända.

Stor sandlilja

Utbredning. Stor sandlilja är sällsynt och är endast känd från Skåne, Blekinge, Öland och Östergötland. Den växer på torr sandig mark och kräver varma växtplatser för att trivas. Första fynduppgift är från Bärestad i Skåne där Linné hittade den under sin skånska resa år 1749 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet liliago kommer av Lilium som är det vetenskapliga namnet på släktet liljor och agere (bära) och betyder liljelik eller liljebärande.

Familj: Anthericaceae
Släkte: Anthericum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/antherica/anthe/anthlil.html
Senaste uppdatering: 26 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg