Bestämningsnyckel

Narcissus L. - Narcisser

1. Kalkblad gula. Bikrona lång, gul.
---påsklilja (N. pseudonarcissus)
1. Kalkblad vita. Bikrona kort, gulaktig med röd kant.
---pingstlilja (N. poëticus)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/amaryllida/narci/nyckel.html
Senaste uppdatering: 9 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg