Påsklilja

Narcissus pseudonarcissus L.

Påskelilje Påskelilje Keltanarsissi Daffodil Gelbe Narzisse

Påsklilja Beskrivning. Påsklilja är en kal, flerårig ört med smalt, linjära, grågröna blad som är omkring en centimeter breda. Stjälken är kantig och kan bli upp till fem decimeter hög. Påsklilja blommar april-maj med stora, gul och svagt doftande blommor som sitter ensamma i toppen av stjälken, vid basen är de omgivna av ett pappersartat svepeblad. Blomman har sambladig pip och utbredda gula kalkblad som är minst två centimeter långa, samt en brett tubformig gul bikrona. Ståndarna når en bit upp i bikronan. Fröna har ett köttigt bihang (elaiosom).
Utblommad påsklilja Påsklilja är lätt att känna igen på sina gula blommor med brett tubformad bikrona och stora kalkblad. De ofta odlade och förvildade hybrider mellan olika namnsorter av påsklilja och pingstlilja (N. poëticus), vilka kallas stjärnnarcisser (N. x incomparabilis), och som förekommer naturaliserade liknar mest frodiga pingstliljor med mer eller mindre vita kalkblad och kortare bikrona. Arten miniatyrpåsklilja (N. asturiensis) som också förekommer naturaliserad i Sverige, skiljs genom mindre blommor med kalkblad som endast är en dryg centimeter långa.

Utblommad påsklilja Utbredning. Påsklilja förekommer naturaliserad på något fuktig jord i närheten av bebyggelse, på tomtmark, i vägkanter, skogsbryn och ängsmarker. Ett antal namnsorter som skiljer sig i färg och form odlas och kan ibland påträffas i närheten av bebyggelse. Arten hör ursprungligen hemma i mellersta och södra Europa. Första fynduppgift som förvildad är från Mycklanäs i Småland och publicerades av Linné 1768 (Hylander 1971).

Användning. Påskliljor odlas allmänt som rabattväxter. Flera förädlade namnsorter förekommer i handeln, till exempel 'Golden Harvest' och 'Mount Hood'.

Etymologi. Artnamnet pseudonarcissus betyder 'falsk narciss' och kommer av latinets pseudo- (falsk) och Narcissus som är det vetenskapliga namnet på släktet narcisser. Det svenska namnet påsklilja användes redan av Linné, namnet syftar att den ofta blommar omkring påsk.

Familj: Amaryllidaceae
Släkte: Narcissus

Giftig

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/amaryllida/narci/narcpse.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg