Leucojum L.

Snöklockor

Beskrivning. Fleråriga örter, med lök. Blad basala, smalt lansettlika, rent gröna. Blommor hängande, ensamma eller i fåblommig flock. Kalkblad fria, likstora, klocklikt hopstående, vita med grön eller gul fläck. Ståndare sex. Stift ett. Frukt en kapsel. Frön bleka eller svarta.
Kromosomtal: 2n=20, 22, 24 (snöklocka).

Övrigt. Arterna påminner om snödroppar (Galanthus), men hos de senare är de yttre tre kalkbladen betydligt större än de tre inre.

Etymologi. Släktnamnet Leucojum kommer av grekiskans leukos (vit) och ion (viol).

Släktet har tio arter. Bara arten snöklocka (L. vernum) är bofast i Sverige. Tillfälligt har också sommarsnöklocka (L. aestivum) påträffats.

Familj: Amaryllidaceae

Arter:
snöklocka (L. vernum)
sommarsnöklocka (L. aestivum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/amaryllida/leuco/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg