Snöklocka

Leucojum vernum L.

Svenska synonym: klosterlilja, vanlig snöklocka

Klosterklokke Dorothealilje Kevätkello Spring Snowflake Frühlings-Knotenblume

Snöklocka Beskrivning. Snöklocka är en flerårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Bladen sitter basalt och är ljusgröna, långsmala och omkring en centimeter breda och upp till två decimeter långa. Snöklocka blommar i april-maj med ganska stora, vita, klocklika, hängande blommor som sitter ensamma, eller sällan parvis, i toppen av stjälken. Kalkbladen är likstora och har en grön eller gul fläck vid spetsen. Frukten är en kapsel och fröna är bleka. Snöklocka Snöklocka kan förväxlas med sommarsnöklocka (L. aestivum), den senare har dock vanligen flera blommor i toppen av stängeln, kalkblad med grön fläck, samt svarta frön. Arterna i släktet snödroppar (Galanthus) har blommor med olikstora kalkblad, tre stora yttre och tre små inre kalkblad.

Utbredning. Snöklocka är en odlad art som ibland förekommer förvildad i parker och skogar med mullrik jord. Arten hör ursprungligen hemma i södra och centrala Europa. Första fynduppgift som förvildad är från klosterträdgården i Vadstena, Östergötland och publicerades 1774 (Hylander 1971).

Användning. Snöklocka odlas som prydnadsväxt i trädgårdar och parker.

Etymologi. Artnamnet vernum kommer av latinets ver (vår) och syftar på blomningstiden.

Familj: Amaryllidaceae
Släkte: Leucojum

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/amaryllida/leuco/leucver.html
Senaste uppdatering: 25 april 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg