Sommarsnöklocka

Leucojum aestivum L.

Sommer-Hvidblomme Summer Snowflake Sommer-Knotenblume

Sommarsnöklocka

Beskrivning. Sommarsnöklocka är en ört som kan bli upp till fem decimeter hög. Bladen sitter basalt och är rent gröna, långsmala, upp till fem decimeter långa och omkring en centimeter breda. Sommarsnöklocka blommar i maj-juni med vita, klocklika, hängande blommor som sitter i en fåblommig flock i toppen av stjälken. Kalkbladen är likstora och har en grön fläck vid spetsen. Frukten är en kapsel och fröna är svarta.
Sommarsnöklocka kan förväxlas med snöklocka (L. vernum), den senare har dock vanligen bara en blomma i toppen av stängeln, kalkblad med gul eller grön fläck, samt bleka frön. Arterna i släktet snödroppar (Galanthus) skiljs genom att deras blommor har tre stora yttre kalkblad och tre små inre kalkblad.

Utbredning. Sommarsnöklocka är en odlad art som tillfälligt kan påträffas förvildad. Arten hör ursprungligen hemma i södra Europa och Mindre Asien. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades 1870 (Hylander 1971). Den uppges som odlad i Sverige redan på 1700-talet (Hoffberg 1792).

Användning. Sommarsnöklocka odlas som prydnadsväxt i trädgårdar och parker.

Etymologi. Artnamnet aestivum kommer av latinets aestas (sommar) och syftar på blomningstiden.

Familj: Amaryllidaceae
Släkte: Leucojum

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/amaryllida/leuco/leucaes.html
Senaste uppdatering: 30 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg