Galanthus L.

Snödroppar

Beskrivning. Lågväxta, kala, fleråriga örter. Lök omgiven av pappersartade fjäll. Blad två från samma lök, linjära, platta eller rännformiga, grågröna eller ljusgröna. Blomstängel omkring två decimeter hög, med en ensam blomma i toppen. Blommor hängande, halvslutna, vid fästet omgivna av ett svepeblad. Kalkblad olikstora, yttre kalkblad elliptiska, hela, vita, inre kalkblad korta, urnupna, med grön fläck. Ståndare sex, ståndarsträngar korta, ståndarknappar smala, hopstående. Stift syllikt. Frukt en kapsel. Frön runda med köttigt bihang (elaiosom). Giftiga.
Kromosomtal: 2n=24 (snödroppe).

Övrigt. Snödroppar kännetecknas av att blommorna är till synes tretaliga eftersom de tre inre kalkbladen är dolda innanför de tre yttre. Hos släktet snöklockor (Leucojum) är alla sex kalkbladen likstora.

Etymologi. Släktnamnet Galanthus kommer av grekiskans gala (mjölk) och anthos (blomma) och betyder 'med mjölkvit blomma'.

Släktet har omkring tolv arter, varav fyra påträffats naturaliserade i Sverige. Vanligast är arten snödroppe (G. nivalis).

Familj: Amaryllidaceae

Arter:
grekisk snödroppe (G. ikariae)
snödroppe (G. nivalis)
turkisk snödroppe (G. elwesii)
veckad snödroppe (G. plicatus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/amaryllida/galan/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg