Amaryllidaceae

Amaryllisväxter

Beskrivning. Fleråriga, kala lökväxter. Lök omgiven av brunaktiga, papperslika fjäll. Blad linjära. Stängel upprätt. Blommor en eller två, omgivna av svepeblad. Kalk sextalig, ofta hängande, klocklik, fribladig utan bikrona, eller med smal sambladig pip och utbredda kalkblad, samt i mynningen med bikrona. Kalkblad sex, likstora eller olikstora, vita, gula eller ibland vita med gröna fläckar eller med gulaktig bikrona. Ståndare sex. Fruktämne undersittande. Stift ett. Frukt en tretalig kapsel. Frön med eller utan köttigt bihang (elaiosom).

Övrigt. Amaryllisväxter är en av de familjer som skiljs ut från den stora och onaturliga grupp som kallas liljeväxter (Liliaceae). Amaryllisväxterna karaktäriseras bland annat av sextaliga blommor och undersittande fruktämne.

Familjen har 65 släkten och 725 arter. I Sverige finns endast tre släkten, narcisser (Narcissus), snödroppar (Galanthus) och snöklockor (Leucojum), som alla är införda och naturaliserade i parker och på kulturmark. Arten berglilja (Ixiolirion tataricum) har påträffats tillfälligt förvildad.
Många andra amaryllisväxter odlas i trädgårdar och som krukväxter. Den mest kända är säkert amaryllis (Hippeastrum) som har en lång rad namnsorter vilka är hybrider där flera olika sydamerikanska arter ingår. De skall inte förväxlas med släktet Amaryllis som kommer från Sydafrika och har en art, kapamaryllis (A. belladonna), som ibland odlas som rumsväxt. Andra ofta odlade amaryllisväxter är mönjelilja (Clivia miniata), krinum-arter (Crinum), amazonlilja (Eucharis amazonica), elefanttunga (Haemanthus albiflos) och spindellilja (Hymenocallis speciosa).

Enhjärtbladiga växter

Släkten:
Galanthus - snödroppar
Leucojum - snöklockor
Narcissus - narcisser

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/amaryllida/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg