Bestämningsnyckel

Allium L. - Lökar

1. Blomställning utan groddknoppar.
---2
1. Blomställning med groddknoppar.
---5

2. Blad ett par centimeter breda. Blommor vita.
---ramslök (A. ursinum)
2. Blad smala. Blommor rosa till rödvioletta, sällan vita.
---3

3. Blad trinda, ihåliga. Ståndare kortare än kalkbladen.
---gräslök (A. schoenoprasum)
3. Blad platta, mer eller mindre rännformade. Ståndare längre än kalkbladen.
---4

4. Stjälk plattat kantig, bladlös. Ståndarsträngar utan flikar.
---kantlök (A. senescens)
4. Stjälk trind, bladig. De tre inre ståndarsträngarna med flikar.
---klipplök (A. lineare)

5. Blad omkring en centimeter breda.
---skogslök (A. scorodoprasum)
5. Blad smala.
---6

6. Hölsterblad ett, ganska kort. De tre inre ståndarsträngarna med flikar.
---sandlök (A. vineale)
6. Hölsterblad två. Ståndarsträngar utan flikar.
---7

7. Blommor rödvioletta. Ståndare längre än kalkbladen.
---rosenlök (A. carinatum)
7. Blommor brunvioletta eller ibland vit- eller grönaktiga. Ståndare ej längre än kalkbladen.
---backlök (A. oleraceum)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/allia/alliu/nyckel.html
Senaste uppdatering: 3 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg