Sandlök

Allium vineale L.

Vetenskapliga synonym: A. arenarium Fr.; A. kochii Lange, A. vineale ssp. purpureum (H. P. G. Koch) Lindm. (var. purpureum)
Svenska synonym: vanlig sandlök (var. vineale), purpursandlök (var. purpureum)

Strandlauk Sand-Løg Hietalaukka Wild Onion Weinbergs-Lauch

Sandlök Beskrivning. Sandlök är en flerårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är upprätt och bladen är smala och något rännformade med lång bladslida. Sandlök blommar i juli-augusti. Blomställningen har få eller inga blommor och oftast talrika groddknoppar och bara ett enda kort hölsterblad, som är ungefär lika långt som blomhuvudet. Sandlök De fåtaliga blommorna är långskaftade med violetta hopstående kalkblad, ibland saknas blommor och blomställningen består endast av groddknoppar. Ståndarna är långa, oftast längre än kalkbladen, och de tre inre ståndarna har flikar på ömse sidor om ståndarknappen. Varieteten vanlig sandlök (var. vineale) har många groddknoppar och få blommor medan purpursandlök (var. purpureum H. P. G. Koch) har många blommor och få eller inga groddknoppar.
Sandlök Två andra arter av lökar, backlök (A. oleraceum) och rosenlök (A. carinatum), har också smala blad och groddknoppar i blomställningen. Båda dessa arter har dock två oliklånga hölsterblad där åtminstone det ena är betydligt längre än blomställningen, samt ståndare som saknar flikar på ståndarsträngarna.

Sandlök i blom Utbredning. Sandlök förekommer främst i kusttrakterna från Skåne till Uppland, den är ganska vanlig och växer på torra öppna marker, som torrbackar, vägkanter och i sandiga åkrar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet vineale kommer av latinets vinea (vinstock, vinberg) och betyder 'som växer i vingårdar'.

Familj: Alliaceae
Släkte: Allium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Sandlöken, i somliga trakter också känd under benämningen Åkerlök, har, isynnerhet i löken och lökknopparne, ganska stark både lukt och smak, nästan vidrigare än Hvitlökens. Då den, såsom icke sällan händer på sandiga åkrar, till större mängd växer bland råg, blir den icke blott besvärlig på åkern utan skämmer också säden emedan den skördas med denna, hvarvid lökknopparne till stort antal komma bland kornen och sedan malas med dem. Derigenom får både mjölet och brödet i somliga trakter af södra Skåne och södra Öland en så stark löksmak att det blir onjutbart för den dervid ovane."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/allia/alliu/allivin.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg