Ramslök

Allium ursinum L.

Ramslauk Rams-Løg Karhunlaukka Ramsons Bärlauch

Ramslök Beskrivning. Ramslök är en flerårig ört som kan bli omkring en halv meter hög Den växer alltid i stora bestånd och på dess växtplatser kan man ofta känna en stark löklukt, särskilt då bladen börjat vissna. Stjälkarna är trekantiga och bladen är stora med brett lansettlika bladskivor. Ramslök Ramslök blommar i maj-juni med rent vita blommor som sitter samlade i rundat flocklika blomställningar. Blommornas kalkblad är stjärnlikt utbredda och blomställningen har inga groddknoppar.
Ramslök är den enda av de vilda svenska arterna i släktet lökar (Allium) som har vita blommor och breda platta blad, vilket ger den ett mycket karaktäristiskt utseende.

Ramslök Utbredning. Ramslök är sällsynt och förekommer i en del av de sydliga landskapen upp till Uppland. Den växer i fuktiga lundar på mullrik jord och förekommer ofta talrikt där den etablerat sig. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades år 1741, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Ramslök Etymologi. Artnamnet ursinum kommer av latinets ursus (björn) med oklar syftning. Ordet rams är ett indoeuropeiskt växtnamn som går igen i namnen på arterna i släktet ramsar (Polygonatum).

Familj: Alliaceae
Släkte: Allium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Ramslöken är den vackraste bland våra Lökarter. Den uppträder gerna i talrika stånd och bildar behagligt gröna grupper med mjölkhvita blommor. Växer helst i genom multnade blad bildad jord."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/allia/alliu/alliurs.html
Senaste uppdatering: 7 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg