Kantlök

Allium senescens L.

Vetenskapliga synonym: A. montanum F. W. Schmidt, A. senescens var. calcareum (Wallr.) Hyl. (ssp. montanum)
Svenska synonym: berglök

Kantlauk Kantet Løg Berg-Lauch

Kantlök

Beskrivning. Kantlök är en flerårig ört som kan bli drygt tre decimeter hög. Stjälken är plattat kantig och bladlös, och bladen är rännformade och sitter samlade vid basen av stjälken. Kantlök blommar i juli-augusti med rödvioletta blommor som sitter i en huvudlik samling som saknar groddknoppar. Blomställningen har två eller tre korta hölsterblad. Kalkbladen är rödvioletta, hopstående och omkring en halv centimeter långa. Ståndarna är längre än kalkbladen och skjuter ut en bit utanför blommans mynning, ståndarsträngarna saknar flikar. Kantlök har flera underarter, men i Sverige förekommer bara underarten montanum (Fr.) Holub.
Kantlök liknar den mycket sällsynta arten klipplök (A. lineare) som bara är funnen på Öland, den senare skiljs genom sina trådlikt upprispade bladslidor och sina tre inre ståndare vars strängar har flikar vid basen. Den vanligare arten gräslök (A. schoenoprasum) saknar också groddknoppar men har trinda ihåliga blad och ståndare som är kortare än kalkbladen.

Utbredning. Kantlök är mycket sällsynt och förekommer på ett fåtal platser i södra och mellersta Sverige. Den växer på öppen, torr mark ofta i klippiga eller steniga områden. Första fynduppgift är från sjön Stora Lee i Dalsland, där den hittades av Myrin den 26 juli 1831 "på små med buskar omgifna bergkullar" (Nyman 1868). Myrins exemplar finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet senescens betyder 'som åldras'. Det äldre namnet berglök används numera om den tillfälliga arten Allium oreophilum.

Familj: Alliaceae
Släkte: Allium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/allia/alliu/allisen.html
Senaste uppdatering: 25 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg