Skogslök

Allium scorodoprasum L.

Svenska synonym: kaip, keipe, råckenboll

Bendellauk Skov-Løg Käärmeenlaukka Sand Leek Schlangen-Lauch

Skogslök Beskrivning. Skogslök är en flerårig ört med breda plattade blad och en blomställning med mörkt rödvioletta blommor och löklika groddknoppar. Stjälkarna är trinda och upp till åtta decimeter höga. Bladen är drygt en centimeter breda, platta eller något rännformade med långa tvåeggade bladslidor. Skogslök blommar i juli-augusti. Blomställningen har ett eller två korta hölsterblad som faller av tidigt. Blommorna har något hopstående kalkblad och groddknopparna är vanligen mörka. Ståndarna är korta och de tre inre ståndarsträngarna har flikar under ståndarknapparna.
Skogslök känns lätt igen på sina breda platta blad och groddknoppsförsedda blomställning och kan inte förväxlas med andra arter i släktet.

Skogslök, blommor

Utbredning. Skogslök är ganska ovanlig och förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige. Den växer företrädesvis på mullrika marker, i lundar, snår och kulturmarker. Första fynduppgift publicerades av Linné år 1745 (Nordstedt 1920).

Skogslök

Användning. Linné omtalar att den på Öland brukade kokas med kål.

Etymologi. Artnamnet scorodoprasum kommer av grekiskans skorodon (vitlök) och pradon (lök).

Familj: Alliaceae
Släkte: Allium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Råckenboll, w. på ängar: nyttjas på Öland bland kål under namn af Kjepe: gifwer både mjölk och smör elak smak, då den ätes af koerne."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom av C. F. Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/allia/alliu/allisco.html
Senaste uppdatering: 30 juli 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg