Gräslök

Allium schoenoprasum L.

Vetenskapliga synonym: A. schoenoprasum L. f. jurmoŽnse (O. A. Eklund) (var. jurmoënse), A. schoenoprasum L. ssp. sibiricum (L.) Celak., A. sibiricum L. (var. sibiricum)
Svenska synonym: alvargräslök (var. alvarense), jättegräslök, sibirisk gräslök (var. sibiricum), skärgårdsgräslök (var. jurmoënse), trädgårdsgräslök (var. schoenoprasum)

Graslauk Pur-Løg Ruoholaukka, Ruohospuli Chives Schnittlauch

Gräslök

Beskrivning. Gräslök är en flerårig ört som som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälkarna och bladen är trinda. Gräslök blommar i juni, blomställningen är toppställd, saknar groddknoppar och omges av två oansenliga hölsterblad. Blommorna är omkring en centimeter långa och har rödvioletta, violetta eller sällan vita kalkblad. Ståndarna är kortare än kalkbladen och saknar flikar på ståndarsträngarna. Gräslök varierar i utseende och ett par varieteter brukar urskiljas och ges svenska namn, som alvargräslök (var. alvarense Hyl.), jättegräslök (var. sibiricum (L.) Hartm.), skärgårdsgräslök (var. jurmoënse O. A. Eklund) och huvudvarieteten trädgårdsgräslök (var. schoenoprasum).
Gräslök Gräslök känns igen på sina rödvioletta blommor som sitter samlade i runda huvudlika samlingar och sina smala, trinda och ihåliga blad. Flera andra arter av lökar (Allium) är snarlika gräslök, med smala blad och rödvioletta eller rosaröda blommor. Arterna backlök (A. oleraceum), rosenlök (A. carinatum) och sandlök (A. vineale) skiljs genom att ha groddknoppar i blomställningen. De två sällsynta arterna kantlök (A. senescens) och klipplök (A. lineare) saknar groddknoppar bland blommorna, men skiljs genom platta mer eller mindre rännformade blad, samt utskjutande ståndare som är längre än kalkbladen.

Gräslök

Utbredning. Gräslök förekommer främst i kusttrakterna, men den odlas ofta och påträffas ibland förvildad på torra ställen. Arten är kalkgynnad och är en karaktärsväxt på Ölands och Gotlands alvar, men också på strandklippor vid havet. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum år 1658 (Nordstedt 1920).

Gräslök

Användning. Gräslök odlas ofta som kryddväxt.

Etymologi. Artnamnet schoenoprasum kommer av grekiskans skhoinos (säv, tåg) och prason (lök).

Familj: Alliaceae
Släkte: Allium

Norden
Norra halvklotet
Mat och krydda
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Finnes wild på Gottland och Öland, äfwen som på stränderne i Roslagen. Den odlas allmänneligen i kåltäppor och Köks-Trägårdar til Kökets behof, där den mycket nyttjas i Såser, äfwen som på en del orter hos allmogen den brukas i Grönkål. På någre ställen brukar Bonden äfwen at småskuren älta den in i nykärnat Smör, hwilket de i synnerhet bruka til resekost. Gräslökens bruk i Pannkakor, Äggröra, Fiskdoppa m. m. hos allmogen är nogsamt kändt. På en del ställen planterar man den såsom infattning omkring rabatter. Utan att kunna angifwa någon orsak hwarföre, brukar Bonden på åtskillige ställen at imellan den omplanterade Gräslöken betäcka jorden med små platte stenar."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/allia/alliu/allisch.html
Senaste uppdatering: 2 september 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg