Klipplök

Allium lineare L.

Vetenskapliga synonym: A. strictum Schrad.
Svenska synonym: styvbladlök

Steppe-Løg Jäykkälaukka Steifer Lauch

Klipplök Beskrivning. Klipplök är en mycket sällsynt flerårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Bladen är smala, något rännformade och de långa bladslidorna är upprispade och trådiga. Klipplök blommar i juni med rosaröda blommor som sitter i en huvudlik rund samling. Blomställningen har två korta hölsterblad och den saknar groddknoppar. Karaktäristiskt för arten är att strået är böjt i toppen då växten är i knopp, vilket gör att blomställningen lutar nedåt. Blommorna har utskjutande ståndare som är längre än kalkbladen, de tre inre har flikar på ståndarsträngarna.
Arten kan förväxlas med de två andra smalbladiga arterna av lökar (Allium) som saknar groddknoppar i blomställningen. Den ena är gräslök (A. schoenoprasum) som skiljs genom korta ståndare och trinda ihåliga blad, och den andra är kantlök (A. senescens) som skiljs genom plattat kantig bladlös stjälk och ståndarsträngar utan flikar.

Klipplök

Utbredning. Klipplök är mycket sällsynt och finns i Sverige endast på Öland där den växer i kalksprickor på Stora Alvaret. Första fynduppgift är från Öland 1976. Fyndet publicerades av Bengt Lundgren i uppsatsen Allium strictum, klipplök, på Öland (Svensk Botanisk Tidskrift 70: 193-195) i vilken författaren redogör för ett tidigare ouppmärksammat exemplar av arten, insamlat av Sten Selander redan 1946, som påträffats bland öländska insamlingar av gräslök (A. schoenoprasum) i Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Det aktuella exemplaret avbildas här bredvid.

Etymologi. Artnamnet lineare kommer av latinets linea (tråd, linje) och betyder smal, jämnbred.

Familj: Alliaceae
Släkte: Allium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/allia/alliu/allilin.html
Senaste uppdatering: 25 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg