Rosenlök

Allium carinatum L.

Roselauk Kølet Løg Keeled garlic Gekielter Lauch

Rosenlök Beskrivning. Rosenlök är en flerårig ört som kan bli upp till fem decimeter hög. Stjälken är upprätt och bladen är smala, nästan platta och kölade med lång bladslida. Rosenlök blommar i juli med få rödvioletta blommor i en huvudlik blomställning som domineras av groddknoppar. Blomställningen omges vid basen av två hölsterblad, varav det ena är långsträckt och vanligen längre än blomställningen. De fåtaliga blommorna är långskaftade med rödvioletta kalkblad och långt utskjutande ståndare utan flikar på strängarna.
Rosenlök Rosenlök är mycket lik backlök (A. oleraceum), men den senare har ståndare som är kortare än kalkbladen, samt rännformade eller halvtrinda blad som vissnar bort tidigt på säsongen. En tredje art i släktet som har smala blad och groddknoppar i blomställningen är sandlök (A. vineale), men denna skiljs på att den har ett ensamt, kort hölsterblad och tre inre ståndare med flikar på ståndarsträngarna.

Rosenlök i knopp Utbredning. Rosenlök är mycket sällsynt och är bara funnen på ett fåtal platser i landet, bland annat i Skåne. Den växer på klippor och i torr buskmark. Första fynduppgift är från Västra Vram i Skåne år 1749 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet carinatum kommer av latinets carina (köl) och syftar på bladens form.

Familj: Alliaceae
Släkte: Allium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/allia/alliu/allicar.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg